21September 2017

CGS Labs Connect - BIM v infrastrukturi

21.09.2017

Ljubljana


BIM v infrastrukturi 

21.09.2017, v Ljubljani

 

»CGS Labs Connect« je nov niz mednarodnih strokovnih dogodkov s področja informacijskih rešitev za grajeno in naravno okolje, s katerim nadaljujemo dolgoletno tradicijo, ki jo je imela nekdanja CGS konferenca. »CGS Labs Connect« dogodki se bodo dogajali v Sloveniji ter drugod po Evropi in bodo tematsko orientirani.

Premierni CGS Labs Connect dogodek nosi naziv »BIM v infrastrukturi«. Na njem bomo govorili o izzivih pri načrtovanju infrastrukturnih objektov po BIM načelih ter predstavili naše rešitve, ki vam bodo omogočile uspešno in učinkovito delo.

 

Ciljna publika

 • projektanti gradbeništva (nizke in visoke gradnje, komunalna hidrotehnika, hidrotehnika, ...)
 • vzdrževalska podjetja

Predavanja bodo v slovenskem in angleškem jeziku.

Prijave in kotizacija

Na dogodek se lahko prijavite na spletni strani podjetja. Dogodek je odprt za strokovno javnost in je brezplačen.

 

Agenda dogodka

 

8:30 – 9:00    

Registracija udeležencev / Registrartion

9:00 – 9:15    

CGS Labs - laboratorij idej za prihodnost
CGS Labs – future ideas laboratory

(Matjaž Šajn)

CGS Labs se predstavi. Inovativni in drugačni. 27-let izkušenj a z novo energijo. Spoznajte naše vrednote in vizijo

9:15 – 9:30    

Digitalizacija grajenega in naravnega okolja
Digitalization of the built and natural environment

(dr. Alenka Šajn Slak)

Selitev v digitalni svet prinaša brezmejne možnosti in premik okvira razmišljanja. Tudi panoge, kot so gradbeništvo ali skrb za okolje ter podjetja, ki v teh panogah delujemo, smo postavljeni pred nove izzive pravočasnih in pravih odločitev. Zamude pri digitalni preobrazbi si ne moremo privoščiti, saj so spremembe, ki smo jim priča, disruptivne. V predavanju bodo predstavljeni nekateri tehnološki trendi pri upravljanju naravnega in grajenega okolja, predvsem internet stvari, BIM in povezovanje sistemov v vrednostnih verigah.

9:30 – 10:30   

BIM proces od zasnove, načrtovanja, do izvedbe
BIM process from planning, design, to build


V razvojnem oddelku podjetja CGS Labs intenzivno snujemo najsodobnejše rešitve. S tehnologijami povezovanja velikih podatkov ter integriranjem pametnih rešitev načrtovalcem omogočamo boljše odločanje ter učinkovitejše sodelovanje z drugimi deležniki pri izgradnji sodobnih objektov v tehnologiji BIM. Predstavili bomo nove usmeritve razvoja in prihajajoče rešitve za snovanje kvalitetnejšega grajenega okolja. 

 • Digitalizacija, sodelovanje in sodobne tehnologije načrtovanja, (Leon Leban)
 • Integracija prostorskih podatkov, (Matej Čelik)
 • Načrtovanje cestne, železniške in komunalne infrastrukture v tehnologiji BIM, (Blaž Prosen)
 • Sodobno modeliranje križišč, krožišč ter urbaniziranih površin, (Karin Ponikvar)
 • Prometna oprema v BIM tehnologiji ter analize prevoznosti prihodnosti, (Uroš Žagar)
 • Upravljanje dokumentacije, BIM modelov in sodelovanje na projektu, (Aleš Korbar)

10:30 – 11:00

 

Odmor / Break

11:00 – 11:20

InfraCloud - izdelava digitalnih modelov grajene infrastrukture z uporabo oblaka 3D-točk
InfraCloud - creation of digital models of built infrastructure from 3D point clouds

(dr. Andrej Tibaut)
Projekt Infracloud se umešča v JR RRI v verigah in mrežah vrednosti, na katerem sodelujejo podjetja Lineal d.o.o., CGS Labs d.o.o. in Univerza v Mariboru. Namen projekta infracloud je razviti programsko rešitev, ki bo omogočala inteligentno prepoznavanje BIM gradnikov cestne infrastrukture na osnovi podatkov iz oblaka točk. Predstavljena bo ideja in cilji projekta.

11:20 – 11:40  

BIM v tunelogradnji - Implementacija BIM metodologije na projektu Izgradnje 2. Cevi Predora Karavanke
(Martin Lah, Eleia IC) 

Zasebni in tudi javni naročniki se za uresničevanje kompleksnih projektnih ciljev, v zadnjem času vse večkrat odločajo za uporabo BIM metodologije, ki ob ustrezni implementaciji, ponuja možnost zmanjšanja tveganj ter povečanje uspešnosti projekta načrtovane investicije. V prispevku bomo predstavili primer dobre prakse uporabe BIM metodologije pri načrtovanju Predora Karavanke. Pričakujemo, da bo imel predstavljeni pristop k načrtovanju objekta izredno pozitivne učinke na uspešnost projekta in zmanjšanje tveganj v izvedbeni fazi projekta ter bo v obdobju uporabe objekta omogočal racionalno rabo resursov za vzdrževanje in upravljanje ter zadovoljstvo končnih uporabnikov
 

11:40 – 12:00

Primer dobre prakse (Case study) 3
(INSTITUT ZA PUTEVE, Srbija)

12:00 – 12:15

Diskusija in zaključki
Discussion and conclusions

12:15 – 13:00  

Druženje / Social event

 

 

 

 

April 2019

 • P
 • T
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

  Svetovni gradbeni forum 2019 Cankarjev dom, Ljubljana
  Svetovni gradbeni forum 2019 Odpornost stavb in infrastrukture Ljubljana, Slovenija, 8. do 11. april 2019   Inženirska zbornica Slovenije in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani organizirata Svetovni gradbeni ...

 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •