Predstavitev člana

Tukaj objavljamo predstavitve članov siBIM.

Predstavitev člana: Egon Likar

Sem Egon Likar ustanovitelj in solastnik podjetja PARS d.o.o. Idrija – Podjetje za geodezijo in prostorsko informatiko http://www.pars.si/sl/, ki je bilo ustanovljeno leta 1990. V prvih letih smo se v podjetju pretežno ukvarjali z zemljiškim katastrom, inženirsko geodezijo in ostalimi geodetskimi storitvami. Od leta 2013 se poleg klasičnih geodetskih del posvečamo predvsem 3D brezkontaktnemu zajemu (skeniranje in fotogrametrija ) prostora in grajenih objektov. Delujemo na območju celotne R Slovenije in širše v regiji. Stalno spremljamo tehnološki razvoj opreme, izobraževanju naših zaposlenih pa posvečamo veliko pozornost.

V začetku leta 2015, smo za namene brezkontaktnega zajema podatkov prostora, našo opremo dopolnili z brezpilotnim zrakoplovom tipa AIBOT X6V2 in vso programsko opremo za obdelavo 3D oblakov točk visoke ločljivosti, tako za manjša kakor tudi večja območja. V podjetju imamo trije piloti licenco za letenje z brezpilotnim zrakoplovom s strani Agencije za civilni letalski promet RS, podjetje pa pridobljeno Potrdilo za izvajanje letalskih dejavnosti.

Cilji podjetja so:

  • usmerjenost v visoko tehnološke produkte 3D modelov prostora, objektov, tako zunanjosti  -terena, kot notranjih prostorov
  • seznanjanje naročnikov o možnostih uporabe 3D modelov prostora in povezovanje geodetske stroke z ostalimi uporabniki naših storitev ( gradbeniki, arhitekti, urbanisti, … )
  • spremljanje in nadzor gradenj in s tem vezana dokumentacija v času izvajanja gradbenih del
  • zajem podatkov za izvedbo sanacijskih del na težko dostopnih mestih v času življenjske dobe objektov
  • vodilo nam je ekonomska upravičenost, varnost pri delu z minimalnim tveganjem za človeka, čim manjšim vplivom posegov v prostor in nadomeščanje »starih metod« z novimi tehnologijami
  • svoje produkte smo pripravljeni ponuditi tudi izven R Slovenije kot samostojne izdelke ali v sodelovanju z drugimi ponudniki

Moj cilj pa je uspešno voditi podjetje v novih časih in postati eden izmed vodilnih partnerjev v podpori projektantom v brezkontaktnem zajemu prostora v R Sloveniji in širše.

 

 

November 2018