Predstavitev podjetja Marles hiše Maribor d.o.o

Marles je danes najstarejši in največji slovenski proizvajalec montažnih objektov in je že več kot pol stoletja  sinonim za montažne hiše. Zgradili so že več kot 27.000 individualnih objektov in več kot 400 vrtcev in šol kar je razlog, da ima podjetje pomembno strateško vlogo na področju razvoja montaže gradnje zaradi znanja, izkušenj o razvoju in proizvodnji ter trženju montažnih hiš. Sodelujejo z raziskovalnimi institucijami, s konkurenco ter poslovnimi partnerji na vseh tistih razvojnih področjih, ki so usmerjeni v spodbujanje in razvoj montažne gradnje.
Marlesove hiše so sodobno zasnovane, vrhunsko izdelane, prilagojene različnim namenom ter krajinskim in podnebnim razmeram. Marles pri zagotavljanju kakovosti skrbi za najvišjo raven. Tako so vsi materiali, ki jih uporabljajo v proizvodnji hiš, celoten Marlesov sistem gradnje in tehnološki proces v skladu z mednarodnimi standardi. Redno kontrolo proizvodnje izvajajo neodvisni strokovnjaki mednarodno priznanih institucij, ki jim zaradi izpolnjevanja mednarodno primerljivih zahtev glede kakovosti, podeljujejo certifikate o skladnosti in znake kakovosti. Značilnosti Marlesovega načina gradnje je gradnja, ki poteka v zaprtih prostorih v kontrolirani klimi in je zato neodvisna od vremena in zagotavlja možnost hitre vselitve. V Marles hišah je prijetna in zdrava bivalna klima.
Marlesovi arhitekti snujejo vedno nove arhitekturne rešitve, ponujajo paleto hiš, ki so primerne za različno velike družine, prilagojene različnim življenjskim navadam bodočih stanovalcev. Za tipske hiše je značilno, da so racionalno zasnovane, idealno je izkoriščen prav vsak kvadratni meter stanovanjske površine. Marles hišo pa lahko oblikujejo tudi povsem individualno - po željah in potrebah naročnika. Vsi gradbeni materiali Marles hiše delujejo na človeka pozitivno in nudijo izredno zdravo ter prijetno klimo, hkrati pa so neškodljivi za okolje. Zaradi energetske varčnosti zagotavljajo velik prihranek energije in nižje stroške udobnega bivanja.
Novi trendi so v trajnostni gradnji visoko učinkovitih in pasivnih objektov z višjo dodano vrednostjo, povečuje pa se tudi delež montažne lesene gradnje na splošno. Zaradi pomanjkanja časa pa se vse več kupcev odloča za gradnjo na ključ, pri čemer v Marlesu kupcem ponujajo celostne rešitve.

 

Predstavitev podjetja BPI d.o.o

Družba BPI d.o.o. je ena izmed najpomembnejših projektantskih organizacij za projektiranje objektov inženirskih gradenj v Republiki Sloveniji. Njena osnovna dejavnost je projektiranje cest vseh kategorij, od lokalnih in krajevnih cest do avtocestin vseh drugih prometnih površin. V obliki inženiring storitev pa ob sodelovanju drugih renomiranih projektantskih družb izvaja tudi projektiranje vseh tistih gradbenih, komunalnih in energetskih infrastrukturnih objektov, ki se običajno nahajajo v ali ob cestnemu telesu kot so: vodovod, kanalizacija, elektroenergetski objekti, plinovod, vročevod, telekomunikacijski vodi, javna razsvetljava, semaforizacija, premostitveni objekti (mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, galerije, predori), regulacije vodotokov in vodnogospodarski objekti, protihrupni ukrepi in zasaditev cestnega telesa in njegovega najožjega območja.

Družba sama ali v obliki inženiring storitev izvaja tudi vsa geodetska dela iz področja inženirske geodezije, geološko-geomehanske preiskave in vse vrste raznih študij in raziskovalnih nalog, ki so v kakršnikoli povezavi s projektiranjem in načrtovanjem cest.

Predstavitev podjetja Lineal d.o.o

Lineal d.o.o. je podjetje z vec kot 25 let tradicije, z vec kot 50 strokovnjaki in vec kot 1500 projekti. Kot prvi v Sloveniji ponujajo proces projektiranja infrastrukturnih objektov, ki so podprti s tehnologijo informacijskih modelov objektov (BIM - Building Information Modelling). 
Podjetje razvija pametne gradnike za izdelavo 3D modelov infrastrukturnih objektov, ki omogocajo neomejene možnosti izredno natancnih rešitev.
Trenutno oblikujejo infrastrukturno prihodnost Slovenije v sklopu projekta II.tir, kjer razvijajo rešitve za povezavo med Šentiljem in Mariborom (slika spodaj). 
BIM ekipa podjetja Lineal d.o.o. je sestavljena iz visoko usposobljenih in izkušenih strokovnjakov, ki na podrocju infrastrukturnega gradbeništva ustvarja nove trende. 
Vaš naslednji infrastrukturni projekt prepustite podjetju Lineal d.o.o., kjer bodo poskrbeli za ucinkovit in varcne projektne rešitve.

 
 

Predstavitev podjetja DRI upravljanje investicij, d.o.o.

DRI upravljanje investicij je največje inženirsko in svetovalno podjetje v Sloveniji. Ekspertna znanja, bogate izkušnje ter pridobljeno zaupanje javnih in zasebnih naročnikov so temelji, na katerih se je družba utrdila kot zanesljiv partner pri uresničevanju investicij na področju železniške, cestne,  komunalne in vodne infrastrukture ter stavb. DRI na enem mestu združuje tehnična, ekonomska in druga ekspertna znanja, nepogrešljiva pri vodenju najzahtevnejših infrastrukturnih projektov.

Širok spekter dejavnosti družbi omogoča organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa – od načrtovanja, projektiranja in gradnje do vzdrževanja in upravljanja.

Usklajen tim gradbenih in drugih inženirjev, pravnikov, ekonomistov ter specialistov z drugih področij z multidisciplinarnim pristopom naročnikom nudi najboljše strokovne rešitve, pri čemer upošteva najvišje standarde kakovosti, etičnosti in trajnostnega razvoja.

 

Predstavitev podjetja KošorokGartner Arhitekti d.o.o.

KošorokGartner arhitekti pri vseh svojih projektih, že več kot 6 let, dosledno izvajamo proces BIM projektiranja. Pri svojem delu sodelujemo z najvidnejšimi strokovnjaki na področju BIMa tako v Sloveniji, kot na Hrvaškem.

Področje našega delovanja sega od projektiranja enostanovanjskih gradenj do velikih zahtevnih objektov. Poleg novogradenj imamo veliko izkušenj tudi z najzahtevnejšimi prenovami spomeniško zaščitenih stavb in energetskimi sanacijami obstoječih objektov. Vsi naši objekti dosegajo dober nizkoenergijski ali pasivni standard.

Ukvarjamo se tudi z izdelavo Revit družin (3D elementov) za najrazličnejša podjetja, pri čemer so nam ravno bogate izkušnje iz BIM projektiranja v veliko pomoč, saj garantirajo, da so naši izdelki uporabni na realnih projektih, optimizirani in usklajeni z globalnimi standardi (npr. COBie).

Za naše stranke skupaj z našimi partnerji izdelujemo tudi nadstandardne programske rešitve za Autodesk Revit z uporabo Dynama in Revit API, BIM implementacijo in standardizacijo.

Pri svojem delu uporabljamo najsodobnejšo programsko opremo Autodesk Revit, ki omogoča dosledno izvajanje BIMa v vseh fazah projektiranja, od idejne zasnove do upravljanja z objektom (Facility Management).

Zadovoljni naročniki, bogate izkušnje in stalna implementacija novosti na področju BIM procesa, so tiste lastnosti, ki našim sedanjim in bodočim naročnikom vlivajo zaupanje in zagotavljajo uspešno realizacijo njihovih projektov.

 

KošorokGartner arhitekti – »Načrtujemo vašo prihodnost!«

Predstavitev podjetja iProstor, d.o.o.

iPROSTOR d.o.o.  je pooblaščeni kompetenčni center za prodajo in podporo programske opreme skupine NEMETSCHEK, s sedežem v Münchnu, ki pod svojim okriljem združuje preko 10 priznanih blagovnih znamk programske opreme za celotno področje izgradnje objektov - od projektiranja do upravljanja zgradb. Podjetja, ki tvorijo skupino NEMETSCHEK so prisotna v 142 državah sveta, njihovo programsko opremo pa uporablja 1.8 milijona uporabnikov širom sveta.

Največji po deležu prihodkov in najbolj prepoznaven del skupine NEMETSCHEK je podjetje ALLPLAN GmbH, proizvajalec istoimenske programske opreme za arhitekturno in gradbeno inženirsko projektiranje. Podjetje ALLPLAN je pred več kot tridesetimi leti ustanovil prof. Georg NEMETSCHEK, z namenom izdelati programsko opremo za projektiranje v arhitekturi in gradbeništvu. Za razliko od ostalih tedanjih CAD programov, ki so bili usmerjeni v splošno uporabo in načrtovanje s pomočjo geometrijskih likov, je prof. Nemetschek s sodelavci zasnoval programsko opremo glede na specifične zahteve stroke, kar pomeni načrtovanje s "pametnimi" gradbenimi elementi (stene, plošče, stebri, nosilci, stopnice, prostori...), ki v digitalnem zapisu nosijo vse potrebne atribute za nadaljnjo obdelavo podatkov v različnih strokah. Tako je nastala programska oprema z osnovnimi karakteristikami današnje BIM metodologije dela in lahko rečemo, da ima ALLPLAN BIM v genih.

Predstavitev podjetja Geoportal, d.o.o.

 

Podjetje Geoportal d.o.o. je bilo ustanovljeno z namenom projektiranja, svetovanja in inženiringa v gradbeništvu, geotehnologiji in ekologiji. Naši cilji so razvijati, nadgrajevati in izboljševati naše storitve, pridobivati nova znanja ter širiti področja delovanja. Temeljna strategija družbe je zagotavljati vrhunske inženirske storitve na vseh področjih delovanja, poskrbeti za zadovoljstvo naših naročnikov, stimulirati zaposlene ter razvijati vse njihove potenciale in ambicije. Kot stabilno in močno podjetje želimo s svojimi storitvami, znanjem in izkušnjami spodbujati vsestranski razvoj in zadovoljstvo.

Naša področja delovanja so:

• projektiranje, svetovanje in nadzor na področju predorov, podzemnih gradenj in objektov, povezanih z njimi;

• projektiranje, svetovanje in nadzor na področju geotehničnih konstrukcij, izkopa in zaščite   gradbenih jam, sanacij plazov, gradnje    cest;

• projektiranje, svetovanje in nadzor na področju visokogradnje;

• projektiranje in svetovanje na področju ekologije;

• izdelava načrtov gospodarjenja z odpadki;

• izdelava projektne dokumentacije za sanacijo kamnolomov;

• izdelava geološko-geomehanskih elaboratov in elaboratov dimenzioniranja vozišč;

• izdelava 3D geostatičnih analiz za zahtevne objekte;

• izdelava projektne dokumentacije za sanacije in rekonstrukcije objektov;

• zastopstvo za programsko opremo GEO5 (FINE Ltd.) in MIDAS;

• prehod na BIM tehnologijo.

Predstavitev podjetja Elea iC d.o.o.

Podjetje Elea iC d.o.o. sodi med največje ponudnike interdisciplinarnih intelektualnih storitev v Sloveniji. Nabor storitev sega od projektiranja konstrukcij, predorov in nizkih gradenj, prek arhitekture, rekonstrukcij, inženiringa, projektnega vodenja in ekologije. Z več kot osemdesetimi visoko usposobljenimi strokovnjaki svojim naročnikom uspešno nudimo storitve, ki so natančno prilagojene njihovim individualnim potrebam, od projektov na ključ do kompleksnih storitvenih verig. Našim projektom v povprečju namenjamo vsaj 640 delovnih ur dnevno ter s tem strokovno in cenovno učinkovito udejanjamo projekte zasebnih in javnih investitorjev. V lastnih pisarniških prostorih v središču Ljubljane, s sodobnimi orodji in vrhunskim znanjem, letno realiziramo za 5 milijonov Evrov intelektualnih storitev.
Elea IC je član mednarodne skupine svetovalnih IC podjetij. V partnerstvu z drugimi podjetji iz naše skupine ponudnikov interdisciplinarnih storitev izpolnjujemo zahteve strank v 95 državah po svetu. Skozi naše interdisciplinarno partnerstvo znotraj skupine IC ima Elea IC tudi neposreden dostop do široke palete dopolnilnih strokovnih znanj in izkušenj, od upravljanja z vodami do nadzora hrupa in vibracij.
V Elei iC uporabljamo naše integracijske sposobnosti in kompetence v okviru sodelovanja, organizacije in komunikacije za uporabo naših ključnih kompetenc in vodilnih strokovnjakov za naše delo. Z upoštevanjem vseh vidikov in izvedbo analize v raznolikih merilih ponujamo celovite rešitve za potrebe naših strank.

 

Predstavitev podjetja GEZE GmbH

Družba GEZE GmbH v svetovnem merilu spada med najuspešnejše razvijalce in proizvajalce gradbenih sistemov za vratno, okensko in varnostno tehniko. Družba GEZE ponuja široko paleto izdelkov s področij avtomatskih vratnih sistemov, vratne tehnike, steklenih sistemov, sistemov odvoda dima in toplote, varnostnih sistemov ter okenske tehnike in tehnike prezračevanja. Neodvisno družinsko podjetje zavzema vodilno mesto na področjih prodaje, inovacij in oblikovanja ter razvija, izdeluje in prodaja vrhunsko tehnologijo, zaradi česar je s svojim razvojem, usmerjenim v prihodnost, pomembno vplivalo na gradnjo objektov. Ta razvoj pa ves čas pospešuje v lastnem tehnološkem centru. Z najstrožjimi standardi kakovosti izdelki GEZE prispevajo k inovativnim zasnovam poslopij po vsem svetu ter zagotavljajo udobje in varnost: zapirala za vrata GEZE spadajo med najbolj priznana na svetu. Vsak dan več milijonov ljudi uživa v samoumevnem udobju, ki ga zagotavljajo avtomatski vratni sistemi. Individualne posebne konstrukcije in posebne konstrukcije, prilagojene posameznemu poslopju, npr. vrtljiva vrata ali sistemi iz polnega stekla, realiziramo v lastnem hčerinskem podjetju. Rešitve s področja izdelkov GEZE najdete v priznanih poslopjih po vsem svetu.
Od leta 2017 so vam na voljo tudi GEZE BIM rešitve, ki so vam na voljo brezplačno na naši internet strani www.bim.geze.com in jih je možno uporabljati v programih ArchiCAD, Nemetschek Allplan in Autodesk Revit. 

 

Predstavitev podjetja PILON AEC d.o.o.

Podjetje PILON nudi informacijsko podporo za najnaprednješe rešitve iz področje arhitekture in gradbeništva. Uvajamo nove standarde za povezovanje arhitekture z drugimi inžinerskimi strokami - BIM in za optimizacijo energijskih potreb in ogljičnega odtisa arhitekturnega projekta že v njegovi idejni zasnovi. Naše izkušnje nam omogočajo analizo, pripravo rešitve in izobraževanje za področja samega arhitekturnega projektiranja, inženirskih simulacij, priprave projektanskih popisov in vizualizacij. Pri tem je ključno programsko orodje ARCHICAD, ki že več kot 25 let postavlja standarde na področju programskih orodij za arhitekturno načrtovanje. Vključuje slovensko predlogo in za energetski preračun vse materiale po PURESU.  Program je že peto leto zapored prepoznan kot najboljše BIM orodje za arhitekturno načrtovanje.

 

Predstavitev podjetja BEXEL Consulting

BEXEL Consulting je sodobno, visokotehnološko, inženirsko in svetovalno podjetje na področju gradenj. Že več kot desetletje razvija lastno programsko tehnologijo in napredno metodologijo, ki je bila do sedaj uporabljena pri izvedbi raznovrstnih ter kompleksnih projektov po vsem svetu v skupni izmeri več kot 4 milijone kvadratnih metrov. 

BEXEL Manager je programska platforma, ki ponuja rešitve na osnovi 3D-informacijskega modeliranja (BIM) ter virtualnega načrtovanja in gradnje (VDC). Razvoj in nadgradnja obstoječih virtualnih 3D-modelov omogoča dostop do številnih natančnih informacij o projektu, izdelavo naprednih in kompleksnih analiz skupaj z atraktivnimi vizualizacijami ter predstavitvami za različne vrste gradbenih projektov že v začetnih fazah projekta kakor tudi tekom celotnega življenjskega cikla. S široko paleto storitev, ki so prilagojene posameznemu naročniku in napredno tehnologijo, ponuja vsem udeležencem podporo za sprejemanje optimalnih odločitev v vseh fazah razvoja projekta. 

Optimalne rešitve za upravljanje s podatki ter napredne kontrole kot je detekcija kolizij omogočajo popolno upravljanje procesa projektiranja in preprečujejo pojav napak na samem gradbišču. Programski modul za napreden proračun količin in pripravo razpisne dokumentacije prav tako dodatno prispeva k natančnosti, zmanjšanju napak in nejasnosti že v razpisni fazi projekta ter na ta način zmanjšuje tveganje.

Edinstvena BEXEL Manager orodja za 4D/5D-analize olajšujejo planiranje gradnje s kompleksnim terminskim planom, samodejnim spreminjanjem in vizualizacijo le-tega. V kombinaciji s programskim modulom za popise del, predizmere in predračune je omogočeno natančno načrtovanje količin in stroškov, kot tudi precizno spremljanje napredka gradnje, izvedenih količin in analiz planirano-narejeno.

BEXEL Manager 6D-platforma za potrebe vzdrževanja objektov povezuje BIM-model izvedenega stanja s potrebnimi atributi in dokumenti ter predstavlja učinkovito podporo načrtovanju upravljanja v fazi projektiranja, kot tudi upravljanju in vzdrževanju objektov po dokončani gradnji.

BEXEL Infrastructor je najnovejše BEXEL-ovo orodje posebej izdelano za parametrično projektiranje infrastrukturnih projektov predvsem predorov ter samodejno generiranje BIM-modelov. 
    BEXEL Consulting si je ustvaril mednarodni ugled s transparentnim delovanjem, s katerim se izrazito osredotoča na naročnika in glavnega izvajalca ter z zagotavljanjem predaje gradbenih projektov v predvidenem roku in v okviru proračuna. Programska oprema in svetovalne storitve BEXEL Consulting-a so namenjene vsem udeležencem, ki želijo boljši nadzor nad projektom, uporabo najsodobnejših tehnologij, ki zagotavljajo učinkovitost in optimizacijo ter znižanje stroškov, zmanjšanje tveganj in najvišjo kakovost izvedbe v najkrajšem roku.

 

Pomgrad d. d.

CGS Labs d.o.o.

Predstavitev podjetja JUB d.o.o.

JUB iz Dola pri Ljubljani je s 143-letno tradicijo najstarejši proizvajalec zidnih barv v Sloveniji. Prepoznaven je kot ugleden proizvajalec kakovostnih zidnih barv, toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov in drugih profesionalnih programov, ki z razvojem novih ter okolju prijaznih izdelkov in storitev stremi k energijsko varčnim in trajnostnim rešitvam v gradbeništvu. Dolgoročni razvoj si ob sodobnih proizvodnih sredstvih ter strokovnem kadru, ki skrbi za razvoj izdelkov, zagotavlja tudi s pridobljenimi certifikati kakovosti, ki jih je na domačih tleh pridobil med prvimi v svoji dejavnosti, ti pa ustrezajo vsem najvišjim evropskim standardom ter tehničnim zahtevam. Kot proizvajalec toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov JUBIZOL se ponaša s certifikatom BBA, ki ga je pridobil na britanskem trgu in s katerim potrjuje njihovo kar 60-letno življenjsko dobo. Z energijsko varčnimi in trajnostnimi rešitvami v gradbeništvu se v JUB-u tako ponašajo z visoko tehnologijo in produktivnostjo, na kar so še posebej ponosni. JUB je kot slovensko, sodobno in mednarodno uveljavljeno proizvodno podjetje z močnimi lastnimi blagovnimi znamkami prisoten na več kot tridesetih trgih in sodi med deseterico najbolj internacionaliziranih slovenskih podjetij. 
V podjetju JUB smo naše materiale, fasadne sisteme in barvno karto umestili v aplikacijo za uporabo v naslednjih BIM in CAD programih: ArchiCAD, Revit, Allplan, AutoCAD in ZwCAD. Aplikacija omogoča izbiro ustreznega materiala (notranje barve, lepila, ometi…) in fasadnega sistema, vsebuje najpogostejše detajle in omogoča preverjanje toplotne prehodnosti in kondenzacijo vlage izbranih sendvič konstrukcij. 

 

Predstavitev skupine ROTO

Skupino ROTO predstavlja 15 družb s proizvodnjo v štirih evropskih državah. Družba je v zasebni lasti in že preko 40 let prisotna na domačem in tujem tržišču kot uspešen proizvajalec izdelkov iz plastičnih mas in zanesljiv poslovni partner. Konkurenčne prednosti družbe Roto izvirajo iz inovativnosti, fleksibilnosti v proizvodnji in dobri tehnično-tehnološki podpori kupcu. Uporabljamo inteligentne materiale in sodobne tehnologije proizvodnje. Družbe v skupini beležijo nenehno rast , kar je rezultat neprestanega razvoja izdelkov, vlaganja v sodobne proizvodne zmogljivosti ter uspešne prodaje v 52 državah na vseh kontinentih. Z lastnim razvojnim oddelkom in proizvodnjo iz leta v leto širimo in razvijamo številne nove izdelke. V povprečju izdelamo dva nova izdelka na teden. Z več kot 4000 izdelki do volumna 50m³ in letno predelavo preko 3 mio kg polimerov spadamo med vodilna podjetja, s proizvodnjo po tehnologiji rotomolding v Evropi. 

Za področje ekologije in gradbeništva proizvajamo številne izdelke iz polietilena, polipropilena in poliestra kot so: 

 • rezervoarji za pitno vodo, 

 • zbiralnike deževnice,  

 • čistilne naprave od 2 do 5000 PE

 • lovilnike olj, 

 • maščobnike,

 • jaške za kanalizacijo, vodomere 

 • črpališča

 • vodohrame

 • sisteme za fitriranje vode in zraka

 • itd.

ROTO nudi celovito rešitev od ideje do izvedbe; od pregleda vhodnih parametrov, ogleda lokacije, iskanja rezličnih variant rešitev, projektiranje in pomoč pri pridobivanju zahtevanih soglasij ter dovoljenj, prisotnost pri vgradnji in priprave projektne dokumentacije. Nudimo vzdrževanje in oddaljeno upravnjanje sistemov, dnevni monitoring – SCADA, vzorčenje odpadne vode na terenu in analizo v lastnem laboratoriju, servisiranje opreme, nadgradnjo in sanacijo obstoječih čistilnih naprav.

April 2019

 • P
 • T
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

  Svetovni gradbeni forum 2019 Cankarjev dom, Ljubljana
  Svetovni gradbeni forum 2019 Odpornost stavb in infrastrukture Ljubljana, Slovenija, 8. do 11. april 2019   Inženirska zbornica Slovenije in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani organizirata Svetovni gradbeni ...

 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •