Predstavitev podjetja BEXEL Consulting

BEXEL Consulting je sodobno, visokotehnološko, inženirsko in svetovalno podjetje na področju gradenj. Že več kot desetletje razvija lastno programsko tehnologijo in napredno metodologijo, ki je bila do sedaj uporabljena pri izvedbi raznovrstnih ter kompleksnih projektov po vsem svetu v skupni izmeri več kot 4 milijone kvadratnih metrov. 

BEXEL Manager je programska platforma, ki ponuja rešitve na osnovi 3D-informacijskega modeliranja (BIM) ter virtualnega načrtovanja in gradnje (VDC). Razvoj in nadgradnja obstoječih virtualnih 3D-modelov omogoča dostop do številnih natančnih informacij o projektu, izdelavo naprednih in kompleksnih analiz skupaj z atraktivnimi vizualizacijami ter predstavitvami za različne vrste gradbenih projektov že v začetnih fazah projekta kakor tudi tekom celotnega življenjskega cikla. S široko paleto storitev, ki so prilagojene posameznemu naročniku in napredno tehnologijo, ponuja vsem udeležencem podporo za sprejemanje optimalnih odločitev v vseh fazah razvoja projekta. 

Optimalne rešitve za upravljanje s podatki ter napredne kontrole kot je detekcija kolizij omogočajo popolno upravljanje procesa projektiranja in preprečujejo pojav napak na samem gradbišču. Programski modul za napreden proračun količin in pripravo razpisne dokumentacije prav tako dodatno prispeva k natančnosti, zmanjšanju napak in nejasnosti že v razpisni fazi projekta ter na ta način zmanjšuje tveganje.

Edinstvena BEXEL Manager orodja za 4D/5D-analize olajšujejo planiranje gradnje s kompleksnim terminskim planom, samodejnim spreminjanjem in vizualizacijo le-tega. V kombinaciji s programskim modulom za popise del, predizmere in predračune je omogočeno natančno načrtovanje količin in stroškov, kot tudi precizno spremljanje napredka gradnje, izvedenih količin in analiz planirano-narejeno.

BEXEL Manager 6D-platforma za potrebe vzdrževanja objektov povezuje BIM-model izvedenega stanja s potrebnimi atributi in dokumenti ter predstavlja učinkovito podporo načrtovanju upravljanja v fazi projektiranja, kot tudi upravljanju in vzdrževanju objektov po dokončani gradnji.

BEXEL Infrastructor je najnovejše BEXEL-ovo orodje posebej izdelano za parametrično projektiranje infrastrukturnih projektov predvsem predorov ter samodejno generiranje BIM-modelov. 
    BEXEL Consulting si je ustvaril mednarodni ugled s transparentnim delovanjem, s katerim se izrazito osredotoča na naročnika in glavnega izvajalca ter z zagotavljanjem predaje gradbenih projektov v predvidenem roku in v okviru proračuna. Programska oprema in svetovalne storitve BEXEL Consulting-a so namenjene vsem udeležencem, ki želijo boljši nadzor nad projektom, uporabo najsodobnejših tehnologij, ki zagotavljajo učinkovitost in optimizacijo ter znižanje stroškov, zmanjšanje tveganj in najvišjo kakovost izvedbe v najkrajšem roku.

 

 

 

Predstavitev podjetja DRI upravljanje investicij, d.o.o.

DRI upravljanje investicij je največje inženirsko in svetovalno podjetje v Sloveniji. Ekspertna znanja, bogate izkušnje ter pridobljeno zaupanje javnih in zasebnih naročnikov so temelji, na katerih se je družba utrdila kot zanesljiv partner pri uresničevanju investicij na področju železniške, cestne,  komunalne in vodne infrastrukture ter stavb. DRI na enem mestu združuje tehnična, ekonomska in druga ekspertna znanja, nepogrešljiva pri vodenju najzahtevnejših infrastrukturnih projektov.

Širok spekter dejavnosti družbi omogoča organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa – od načrtovanja, projektiranja in gradnje do vzdrževanja in upravljanja.

Usklajen tim gradbenih in drugih inženirjev, pravnikov, ekonomistov ter specialistov z drugih področij z multidisciplinarnim pristopom naročnikom nudi najboljše strokovne rešitve, pri čemer upošteva najvišje standarde kakovosti, etičnosti in trajnostnega razvoja.

 

Predstavitev podjetja Lineal d.o.o

Lineal d.o.o. je podjetje z vec kot 25 let tradicije, z vec kot 50 strokovnjaki in vec kot 1500 projekti. Kot prvi v Sloveniji ponujajo proces projektiranja infrastrukturnih objektov, ki so podprti s tehnologijo informacijskih modelov objektov (BIM - Building Information Modelling). 
Podjetje razvija pametne gradnike za izdelavo 3D modelov infrastrukturnih objektov, ki omogocajo neomejene možnosti izredno natancnih rešitev.
Trenutno oblikujejo infrastrukturno prihodnost Slovenije v sklopu projekta II.tir, kjer razvijajo rešitve za povezavo med Šentiljem in Mariborom (slika spodaj). 
BIM ekipa podjetja Lineal d.o.o. je sestavljena iz visoko usposobljenih in izkušenih strokovnjakov, ki na podrocju infrastrukturnega gradbeništva ustvarja nove trende. 
Vaš naslednji infrastrukturni projekt prepustite podjetju Lineal d.o.o., kjer bodo poskrbeli za ucinkovit in varcne projektne rešitve.

 
 

Predstavitev: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

Stanovanjski sklad RS  je javni nepremičninski in finančni sklad, ki kot nacionalno pomembna institucija na raznovrstne načine izpolnjuje stanovanjske potrebe prebivalcev Slovenije. Je samostojna pravna oseba, ki gospodarno posluje z lastnimi nepremičninami in na različne načine povečuje število razpoložljivih stanovanj. Kot izvajalec nacionalne stanovanjske politike Stanovanjski sklad RS skrbi za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj in lažjo dostopnost do njih.

Prednostna naloga Stanovanjskega sklada RS je omogočanje stroškovnega najema stanovanj za vsakogar. Z gradnjo najemnih stanovanj ter z urejeno najemno službo prispeva k povečevanju izbire in varnosti najema.
Leta 2020 bo imel Stanovanjski sklad RS v svojem upravljanju preko 6.000 stanovanj, do leta 2025 pa bi lahko z dopustnim obsegom zadolževanja in dodatnimi proračunskimi viri ta fond povečali še za 2.500 stanovanj, ki bodo prednostno namenjena ranljivim skupinam prebivalstva. Preko razpisov za sofinanciranje javnih najemnih stanovanj in stanovanjskih enot za starejše pa je cilj Stanovanjskega sklada RS do 10.000 razpoložljivih najemnih stanovanjskih enot do leta 2025. Stanovanjski sklad RS z lastno najemno službo in jasnimi pravili najema postaja vodilni akter na področju oddaje stanovanj v dolgoročno varen najem. Najemna služba je pristojna za posredovanje in upravljanje stanovanj ter hkrati zagotovilo za pregledno in strokovno upravljanje najemnih stanovanj

Predstavitev CGS Labs d.o.o.

CGS Labs je inovativno podjetje z več kot 25-letnimi izkušnjami pri razvoju lastnih programskih rešitev s področja prometne infrastrukture in okolja. Digitalizacija naravnega in grajenega okolja je tudi nas popeljala v BIM tehnologije, internet stvari in računalništvo v oblakih, zato so naše rešitve za načrtovanje, gradnjo, upravljanje in vzdrževanje gradbenih objektov novodobne in učinkovite.

Naši okoljski informacijski sistemi so pripravljeni na velike količine podatkov 'Big Data' in uporabo na pametnih cestah, v pametnih mestih in pri pametni ter zeleni infrastrukturi. Za temi visoko tehnološkimi rešitvami stoji ekipa CGS Labs, ki uživa v svojem delu in izzivih in se veseli svoje izkušnje podeliti z vami.

 

Povezava na spletno stran: www.cgs-labs.com

Razvoj celostnih programskih rešitev za načrtovanje objektov nizkih gradenj:

 • Plateia – celostna rešitev za 3D načrtovanje cest s podporo BIM
 • Ferrovia - celostna rešitev za načrtovanje železnic s podporo BIM
 • Aquaterra - 3D rešitev za načrtovanje regulacij vodotokov s podporo BIM
 • Autopath - izračun zavijalnih krivulj vozil in analize prevoznosti
 • Autosign - prometni znaki in talne označbe
 • Electra - načrtovanje nizkonapetostnih električnih vodov

CGS Labs d.o.o. ima status razvojnega partnerja za Autodesk in BricsCAD.

Zastopstva za številne svetovno znane ponudnike CAD programske opreme

 • BricsCAD
 • StudioARS (Rešitve za načrtovanje kanalizacijskih in vodovodnih sistemov)
 • MIKE by DHI (Programska orodja za simulacijo dogodkov v vodarstvu in hidrotehniki)
 • Viewpoint (BIM upravljanje projektov in projektne dokumentacije)

Prostorske in okoljske informacijske tehnologije

Dejavni smo na področju prostorskih in okoljskih informacijskih tehnologij, kjer uspešno združujemo interdisciplinarno znanje s področja informatike, strojništva, arhitekture, gradbeništva in naravoslovnih ved. Razvijamo inteligentne informacijske sisteme, ki služijo vzdrževanju prometne infrastrukture, urejanju prometa, v energetiki in telekomunikacijah, zaščiti in reševanju ob naravnih nesrečah, za hidrološko opozarjanje, dejavnostim v kmetijstvu, gozdarstvu, turizmu idr.mi.

Certifikati kakovosti in odličnosti

 • »Excellent SME Slovenia«.
 • SQ / Slovenska kakovost

 

Predstavitev podjetja iProstor, d.o.o.

Primarna dejavnost podjetja iPROSTOR d.o.o. je informacijska podpora in svetovanje v procesih urejanja zunanjega ter notranjega prostora. Naša dejavnost temelji predvsem na prodaji in podpori programske opreme skupine NEMETSCHEK [ALLPLAN, FRILO, SCIA itd.], ter drugih blagovnih znamk, kot so AX3000, Twinmotion, IDEA StatiCa itd. Poleg prodaje in podpore nudimo tudi:

 • strokovna izobraževanja za programsko opremo, ki jo zastopamo
 • posebne izvedbe strokovnih izobraževanj iz področja AEC industrije
 • pomoč pri uvajanju informacijskega sistema za potrebe BiM metodologije dela
 • pomoč pri uvajanju BiM metodologije dela
 • izdelava pomočnikov, šablon in internih standardov posameznih podjetij
 • izdelava BiM modelov …

 

Avtor slike:mag. Tadej MIRKAC u.d.i.g. - Športna dvorana Slovenj Gradec  

Predstavitev podjetja Elea iC d.o.o.

Od svojega nastanka leta 1991 je podjetje Elea  postalo eno največjih zasebnih inženirskih in svetovalnih podjetij v Sloveniji. Da bi lažje dostopali do mednarodnih trgov, smo se leta 2002 pridružili interdisciplinarni konzultantski skupini iC Group in tako postali Elea iC. Naša misija je združiti strokovno znanje, kreativnost in dragocene izkušnje, ter z njimi poiskati trajnostne odgovore na pomembna globalna vprašanja in probleme današnjega časa. Digitalizacija gradbenega sektorja v zadnjem času predstavlja prvo resno, pozitivno spremembo v načinu načrtovanja, izvedbe in upra¬vljanja investicijskih projektov, s ciljem dviga produktivnosti in opti¬mizacije delovnih procesov, znižanja tveganj oz. zgodnjega zaznavanja skritih napak in napačnih odločitev, dviga kvalitete končnih produktov ter posledično ugleda gradbene stroke, poznano kot BIM.

NAŠE PREDNOSTI:

 • Našo ekipo sestavljajo inovativni posamezniki z izkušnjami iz različnih inženirskih področij. Povezuje nas veselje do timskega dela, reševanja izzivov in nenehnega odkrivanja novih tehnologij ter možnosti za nadaljnji razvoj in optimizacijo naših delovnih procesov in storitev.
 • BIM je integriran v vse ključne procese načrtovanja, vodenja projektov in nadzora ter v vsa inženirska področja v našem podjetju. •
 • Imamo izkušnje in znanje za izvajanje »open BIM« pristopa na kompleksnih projektih, kar pomeni, da smo prilagodljivi in učinkovito povezujemo različna programska orodja vseh udeležencev projekta z uporabo IFC in BCF standardov.
 • Smo ustanovitelji in člani več delovnih skupin za razvoj BIM stan¬dardov in smernic ter aktivno sodelujemo z razvijalci programske opre¬me, kar nam omogoča razvoj naprednih programskih orodij za doseganje najzahtevnejših ciljev.

 

 

 

 

Predstavitev podjetja Savaprojekt d.d

Podjetje Savaprojekt d.d. je bilo ustanovljeno 17. maja leta 1975. Za seboj imamo tako več kot 43 let izkušenj. Trenutno zaposlujemo skoraj 60 ljudi, strokovnjakov, ki delujejo na različnih področjih. Podjetje s svojim lastnim kadrom pokriva praktično vsa področja ter opravlja vse potrebne storitve in aktivnosti, ki so potrebne v investicijskem procesu. V podjetju z našimi inženirji in ostalimi strokovnjaki tako pokrivamo področje urbanizma ter pripravo vseh vrst urbanistične dokumentacije, izdelujemo poročila o vplivih na okolje ter vodenje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja, pridobivamo zemljišča in urejamo služnostne pravice, izdelujemo vso potrebno projektno dokumentacije z vsemi potrebnimi elementi in z vsemi potrebnimi načrti strokovnih področij arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, prometnega inženirstva in krajinske arhitekture, pripravljamo razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca, izvajamo natančno finančno in strokovno analizo ponudb potencialnih izvajalcev, pomagamo investitorju pri izboru izvajalca in pripravimo predlog gradbene pogodbe. V fazi izvajanja GOI del ponujamo tudi izvajanje strokovnega ter naravovarstvenega nadzora, izvedemo organizacijo gradbišča, uvedemo izvajalca v delo, nadzorujemo kvaliteto izvedbe in vgrajenih materialov, nadzorujemo terminski potek gradnje in porabo finančnih sredstev, sodelujemo pri končnem obračunu z izvajalcem del vse do primopredaje objekta. V zaključni fazi pa pripravimo tudi projektno dokumentacijo izvedenih del, navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter sodelujemo pri vpisu objekta v uradne evidence, izvajamo tudi vse potrebne aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

 

Predstavitev podjetja Kolektor Koling d.o.o.

Koncern Kolektor je transnacionalna družba, ki na strateških svetovnih trgih povezuje preko 30 podjetij. Podjetja v koncernu so organizacijsko povezana po panožnem principu. Programi so razvojno in poslovno vodeni v poslovnih divizijah:

 • Komponente in sistemi
 • Elektroenergetika
 • Inženiring in Tehnološki sistemi.

Inženiring in Tehnološki sistemi je divizija, ki se obvladuje področje gradbeništva, vodnih tehnologijah, avtomatizacije, elektro-inženiringa ter izolaciji. Segment Kolektor Gradbeništvo, ki ga tvorita družbi Kolektor Koling d.o.o. in Kolektor CPG d.o.o. je največji in najpomembnejši gradbinec na slovenskem trgu in širše.

Kolektor Koling deluje na področjih gradbenega inženiringa in arhitekture, elektro in strojnih inštalacij, učinkovitih energetskih rešitev za industrijske, poslovne in stanovanjske gradnje ter urbane ureditev. Na navedenih področjih strankam nudimo širok portfelj celovitih rešitev od idejne zasnove, izvedbe projekta do opreme objektov kot tudi samostojne projektne rešitve in izvedbo vsake enote posebej.

Kolektor CPG , gradbinec inženirsko-operativnega značaja, s strojno-tehničnimi kapacitetami, surovinskimi potenciali ter znanjem skozi svoje strukturirane organizacijske enote nizkih in visokih gradenj, enoto gradbenih materialov, enoto vzdrževanja cest, enoto mehanizacije, kontrolo kvalitete, pripravo dela in projektivno ter geodetsko službo stremi k nenehnemu posodabljanju tehnološke opremljenosti, izkušenj ter strokovnosti zaposlenih. Cilj družbe je optimalno prilagajanje potrebam javnih in zasebnih naročnikov, ustvarjanje konkurenčne prednosti in zagotavljanje ugodne klime za zaposlene. Skrb za družbeno in okoljsko odgovornost pa zagotavlja trajnostni razvoj družbe, kar dokazujeta tudi pridobljena certifikata ISO 9001 in ISO 14001. Kolektor CPG je v letu 2018 tudi prejemnik najvišjega priznanja s področja graditeljstva v Sloveniji – Znaka kakovosti v graditeljstvu.

Koncern Kolektor in z njim Kolektor Gradbeništvo smo razvojna , tržno usmerjena, inovativna, finančno stabilna in poslovno uspešna družba, ki z reševanjem tehnoloških izzivov prihodnosti, intenzivnim vlaganjem v izobraževanje, raziskave, razvoj, inovacije, informacijske tehnologije, digitalizacijo, iskanjem novih poslovnih priložnosti izpolnjuje pričakovanja poslovnih partnerjev, zaposlenih, lastnikov, družbe in okolja. Na osnovi izkušenj, pridobljenih pri izvedbi številnih objektov, ter z nenehnim izpopolnjevanjem znanja in veščin sta obe družbi iz skupine Kolektor Gradbeništvo zmožni izvajati najzahtevnejše investicijske in infrastrukturne projekte. Razvoj in spremljanje prihodnjih potreb nam zagotavlja prednosti, ki jih odkrivajo in izkoristijo naši partnerji v skupnih projektih.

 

 

 

Predstavitev podjetja JUB d.o.o.

JUB iz Dola pri Ljubljani je s 143-letno tradicijo najstarejši proizvajalec zidnih barv v Sloveniji. Prepoznaven je kot ugleden proizvajalec kakovostnih zidnih barv, toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov in drugih profesionalnih programov, ki z razvojem novih ter okolju prijaznih izdelkov in storitev stremi k energijsko varčnim in trajnostnim rešitvam v gradbeništvu. Dolgoročni razvoj si ob sodobnih proizvodnih sredstvih ter strokovnem kadru, ki skrbi za razvoj izdelkov, zagotavlja tudi s pridobljenimi certifikati kakovosti, ki jih je na domačih tleh pridobil med prvimi v svoji dejavnosti, ti pa ustrezajo vsem najvišjim evropskim standardom ter tehničnim zahtevam. Kot proizvajalec toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov JUBIZOL se ponaša s certifikatom BBA, ki ga je pridobil na britanskem trgu in s katerim potrjuje njihovo kar 60-letno življenjsko dobo. Z energijsko varčnimi in trajnostnimi rešitvami v gradbeništvu se v JUB-u tako ponašajo z visoko tehnologijo in produktivnostjo, na kar so še posebej ponosni. JUB je kot slovensko, sodobno in mednarodno uveljavljeno proizvodno podjetje z močnimi lastnimi blagovnimi znamkami prisoten na več kot tridesetih trgih in sodi med deseterico najbolj internacionaliziranih slovenskih podjetij. 
V podjetju JUB smo naše materiale, fasadne sisteme in barvno karto umestili v aplikacijo za uporabo v naslednjih BIM in CAD programih: ArchiCAD, Revit, Allplan, AutoCAD in ZwCAD. Aplikacija omogoča izbiro ustreznega materiala (notranje barve, lepila, ometi…) in fasadnega sistema, vsebuje najpogostejše detajle in omogoča preverjanje toplotne prehodnosti in kondenzacijo vlage izbranih sendvič konstrukcij. 

 

Junij 2019

 • P
 • T
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

  BIM Forum 2019 Bled
  Podjetje CGS Labs d.o.o, 11. junija 2019 v Grand Hotelu Toplice na Bledu organizira  tradicionalno srečanje BIM Forum 2019,  katerega soorganizator je Združenje siBIM. BIM Forum je edinstveni dogodek v Sloveniji, ki je namenjen izmenjavi ...

 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30