O združenju

Slovensko združenje za informacijsko modeliranje gradenj (skrajšano ime je Združenje siBIM, kratica je siBIM) je prostovoljna, samostojna, nestrankarska in neprofitna organizacija, ki združuje inženirje in pristaše inženirskih ved, ki se aktivno udejstvujejo oziroma želijo udejstvovati na področju informacijskega modeliranja objektov grajenega okolja (BIM), z namenom organiziranega povezovanja in izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja, medsebojnega druženja ter izmenjave izkušenj.

Združenje je bilo ustanovljeno 30.1.2015 v Ljubljani na pobudo posameznikov iz gradbene industrije in univerze. Na ustanovni skupščini je bilo prisotnih 32 zainteresiranih inženirjev in strokovnjakov iz celotne Slovenije, ki so zastopali področja gradbeništva, arhitekture, strojništva, IKT, ekonomije, idr. 

Združenje je začelo delovati z vpisom v register društev, dne 15.4.2015.

Združenje je v januarju 2018 štelo 130 članov.

Vabimo Vas, da se nam pridružite!

Cilji združenja

Cilji združenja so: 

 • Izobraževanje in informiranje članov ter širše javnosti o informacijskem modeliranju grajenega okolja (BIM-pristopi, BIM-tehnologije), njegovi praktični uporabi ter novostih na tem področju. 
 • Organizacija izobraževanj, posvetovanj, delavnic in konferenc na temo informacijskega modeliranja (BIM) grajenega okolja. 
 • Organizacija in pomoč pri pripravi delovnih skupin, izdelavi smernic in priporočil za stroko. 
 • Posredovanje primerov dobre prakse s področja informacijskega modeliranja (BIM) grajenega okolja in pospeševanje izmenjave izkušenj med člani. 
 • Zastopanje interesov vseh slovenskih sektorjev, ki delujejo na področju informacijskega modeliranja (BIM) grajenega okolja na mednarodnem nivoju.
 • Sodelovanje pri pripravi smernic in predpisov na področju informacijskega modeliranja grajenega okolja. 
 • Povezovanje s sorodnimi združenji v svetu.

Članstvo v združenju siBIM

Članstvo v združenju siBIM je namenjeno predvsem motiviranim in angažiranim posameznikom. Članarina za eno leto znaša za posameznike 20 EUR. Članarina vključuje 30% popust pri strokovnih dogodkih siBIM. Združenje si bo prizadevalo, da bodo ugodnosti za člane enake ali višje od zneska članarine.

Članstvo je veljavno eno leto (365 dni) od datuma plačila članarine.

Vabimo Vas, da se nam pridružite!

Preden izpolnite pristopno izjavo Vas vabimo, da preberete statut združenja siBIM.

Članstvo pravnih oseb (podjetij) v združenju siBIM

Članstvo pravnih oseb (podjetij) v združenju siBIM je dobrodošlo. Članarina za eno leto znaša za podjetja 250 EUR. Članarina obsega članstvo za pooblaščeno osebo podjetja in paket ugodnosti (kratek opis z logotipom v ustrezni rubriki podjetij na siBIM.si, 30% popust pri strokovnih dogodkih siBIM za 4 člane podjetja). 

Članstvo je veljavno eno leto (365 dni) od datuma plačila članarine.

Podjetja vabljena, da se nam pridružite z izpolnitvijo pristopne izjave za podjetja.

 

November 2019

 • P
 • T
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

  siBIM 2019 - BIM v praksi Kongresni center Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj
    fffffffff  ffffffffff      ffffffffff   fff   Združenje siBIM v sodelovanju z ZTIGR, organizira 5. strokovno konferenco  siBIM 2019 - BIM v praksi 20. 11. 2019, Kongresni center Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj Združenje siBIM v sredo, ...

 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

  BIM World Munich 2019 München/Munich
    Združenje siBIM, in organizator dogodka BIM World Munich sta tudi letos podpisala dogovor o sodelovanju      Vsebina dogovora:  vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med siBIM in NAVISPACE na področju BIM. sodelovanje pri dogodku ...

 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •